Szkoły Beaty Mydłowskiej

Od kilkudziesięciu lat działa w stolicy zespół placówek oświatowych skupiający licea, technika o różnej specjalności i szkoły policealne. Może się w nich uczyć młodzież i osoby dorosłe, pragnące uzupełnić swoje wykształcenie. Średnie i policealne Szkoły Beaty Mydłowskiej mają status szkół publicznych, dlatego nauka w nich jest bezpłatna i dostępna dla każdego, kto chce zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy. Czesne za naukę w innych szkołach działających w ramach zespołu może być wnoszone w kilku ratach. 

Doskonale wyposażone w nowoczesne środki techniczne sale lekcyjne i pracownie gwarantują efektywną i przyjemną naukę. Bardzo duży nacisk kładzie się tam na nauczanie języków obcych. Jednym z kierunków dostępnych w tej placówce działającej w Warszawie jest technik BHP. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu) lub weekendowym i trwa 3 semestry. Program obejmuje zagadnienia nie tylko z zakresu przepisów prawa i zasad BHP, ale też medycyny pracy, ekonomii pracy, ergonomii itp. 

WWW: https://www.szkolymydlowskiej.pl/

Tel: 22 619 32 25

Adres: Kaleńska 3

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 04-367
Utworzono: 2022-11-03
Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.


WIZYTÓWKI Z OKOLICY


Warszawa

TanieMilitaria.pl

Warszawa

Ośrodek Psychoterapii M.Czarnecki & Co.

Warszawa

AKTIMEDICA SP. Z O.O.