preloader

Ładowanie...

Oferta Edukacyjna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie

członek Porozumienia Uczelni "Futurus"

Celem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie jest wszechstronny - intelektualny i osobowościowy - rozwój studentów i zapewnienie im odpowiedniego przygotowania do życia zawodowego.

Uczelnia pragnie kształcić studentów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, zapewniając im zdobycie gruntownego wykształcenia ogólnego oraz specjalistycznego, nabycie umiejętności praktycznych oraz nawyków przedsiębiorczości, pomaga sprostać wymogom stawianym przez innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę rynkową. Ambicją Uczelni jest, aby jej absolwenci posiadali ducha przedsiębiorczości i zaradności gospodarczej.
W procesie dydaktycznym szczególną uwagę poświęca się nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także czynnemu opanowaniu języków obcych i zdobyciu umiejętności praktycznego wykorzystania najnowszych technologii komputerowych.
Aby umożliwić pracę w zawodach, które dopiero powstaną w przyszłości, rozwija się umiejętności samokształcenia oraz wyrabia nawyk ustawicznego uczenia się z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań w zakresie technik internetowych.
Studenci, kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni tworzą wspólnotę akademicką, ponosząc odpowiedzialność za wizerunek
i dobre imię Uczelni. Relacje pomiędzy poszczególnymi składowymi tej społeczności oparte są na otwartości, wzajemnym szacunku
i zrozumieniu.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie jest Uczelnią partnerską Cloud Academy, obecnie prowadzimy nabór na kierunek Zarządzanie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, oraz na kierunek Pedagogika we współpracy z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Gliwicach.

Dowiedz się więcej

REKRUTACJA

Kryteria przyjęć na studia

Informacji udziela Sekretariat i Dziekanat

(32) 623-24-26

wspim@wspim.edu.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu z siedzibą w Chrzanowie jest Uczelnią partnerską Cloud Academy

kierunek Zarządzanie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

kierunek Pedagogika we współpracy z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach

 

 

 

 

Poznaj szczegóły